tisdag 8 juni 2010

Slutet på kaffetyranniet?

Efter att ha varit ren från kaffet i mer än en månad kan jag se ett ljus i den mörka tunnel jag hittills färdats genom under mitt nya kaffefria liv. Abstinenssymptomen bestående av ständig trötthet och nedstämdhet, svårighet att koncentrera sig och huvudvärk har slutligen börjat avta.

Det var en även en omställning i sättet att arbeta. Tidigare präglades mitt livstempo av lätt maniska koffeinrus följda av håglöst stirrande och rastlöst oproduktivt plockande. Nu har ett mer naturligt koncentrerat tempo infunnit sig. Det är lättare att koncentrera sig, följa sina tankar och lyssna på vad folk säger.

Nu är ju inte detta någon vetenskaplig studie och det nya tillståndet kanske någon skulle tillskriva andra omständigheter. Tiden får utvisa hur det förhåller sig. Den som har lite kunskaper i neurokemi borde dock åtminstone teoretiskt kunna föreställa sig att det kanske inte är optimalt att dagligen stressa sitt psykologiska system med stimulanter.

2 kommentarer:

Nina sa...

Lever du fortfarande i avhållsamhet? Långtidseffekter?

Björn sa...

Nej. Min längsta experiment utan kaffe varande i några månader.

Det är som med de flesta droger, livet blir stabilare men också tristare.

Funderar på att skriva ett nytt inlägg om detta.